Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2024  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
aktywni seniorzy
Slider

Wybrane do realizacji przez zespół realizatorów inicjatywy społeczne zostały zrealizowane przez uczestników projektu. Beneficjenci uzyskali wsparcie merytoryczne, które dotyczyło promocji, pozyskania funduszy w samorządzie lub od sponsorów oraz sprawnej realizacji inicjatywy. W wyniku konsultacji został przygotowany projekt "Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą" w ramach którego dodatkowe dofinansowanie uzyskały 4 inicjatywy seniorów. Dla każdej inicjatywy w ramach projektu zrealizowaliśmy wydatki finansowe na konieczne zakupy lub usługi dla realizacji wybranych pomysłów. 

Zostały zrealizowane następujące inicjatywy oddolne:


Inicjatywa I Ropa: organizacja stoiska podczas jarmarku wielkanocnego i święta Niedzieli Palmowej w dniu 10 kwietnia 2022 r. Uczestnicy projektu i równocześnie członkinie tutejszego KGW, przygotowały poczęstunek podczas wydarzenia degustację dań kuchni wielkanocnej. Wydarzenie było organizowane we współpracy z tutejszym GOK oraz parafią. Z dotacji zakupiono produkty, z których przygotowano potrawy oraz artykuły pomocnicze związane z przygotowaniem stoiska.

 

       

 

Inicjatywa II Ropa: organizacja „Dnia chorych” – spotkania i akcji pomocy dla osób samotnych, chorych i uchodźców wojennych z terenu wsi Ropa, z okazji świąt wielkanocnych – od 6 do 10 kwietnia 2022 r. Uczestnicy projektu we współpracy z tutejszym Caritas, KGW i parafią i GOK przygotowali paczki świąteczne, które zostały rozwiezione z pomocą wolontariuszy do osób potrzebujących, w tym uchodźców z Ukrainy. Zakupiono artykuły spożywcze, przygotowano także stroiki, ciasta oraz artykuły żywnościowe w formie paczek świątecznych.

 

   

 

Inicjatywa III Ropa: warsztaty zielarskie i wystawa bukietów zielnych podczas Dożynek Gminnych w dniu 15 sierpnia 2022 r. Uczestnicy projektu, występując jako grupa nieformalna z pomocą Stowarzyszenia pozyskali dodatkowe środki w wysokości 1000 zł na realizację inicjatywy, za które zatrudniono instruktora. Ze środków dotacji zakupione zostały rośliny zielne, które zostały umieszczone na wystawie i następnie rozdawane zainteresowanym odwiedzającym wystawę.

 

       

 

Inicjatywa IV Ropa: warsztaty plastyczne z uczestnictwem uchodźców wojennych z Ukrainy, ze środków dotacji wydatkowano środki na zakup upominków dla uczestników, które wręczono podczas podsumowania warsztatów. Uczestnicy projektu pozyskali na realizację inicjatywy dodatkowe środki finansowe w wysokości 2000 zł, w ramach których zakupiono materiały plastyczne i zatrudniono instruktora zrealizowane zostały warsztaty plastyczne. Przygotowana została wystawa prac plastycznych podczas Dożynek Gminnych.

 

   

 

Inicjatywa V Ropa: organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców wsi. Uczestnikom projektu udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe w wysokości 4000 zł, za które zamówiony został spektakl teatralny, przedstawiony przez Teatr Nowy z Nowego Sącza. Spektakl odbył się w sali teatralnej we wsi Ropa w dniu 14 lipca 2022 r. Ze środków z dotacji przygotowany został poczęstunek – upominki dla widzów spektaklu mieszkańców wsi Ropa - rozdano paczki z ciastem przygotowanym przez seniorów.

 

   

 

Inicjatywa VI Ropa: w skład grupy z wchodzą seniorzy – członkowie tutejszego chóru i orkiestry, którą wspiera wnioskodawca. Grupa przygotowała jako inicjatywę koncert muzyczny podczas Dożynek gminnych w dniu 15 sierpnia w Ropie, w którym oprócz mieszkańców wzięli udział zainteresowani śpiewaniem uchodźcy z Ukrainy. Ze środków dotacji zakupiono dla orkiestry brakujące drobne instrumenty muzyczne.

 

    

 

Inicjatywa VII Wysowa: grupa przygotowała spotkanie integracyjne dla chorych i samotnych z Wysowej. Zakupiono produkty kulinarne, zorganizowano transport osobom, które miały trudności z dojazdem. Odbyło się wspólne grillowanie, gry i zabawy integracyjne.

 

    

 

Inicjatywa VIII Krynica Zdrój: grupa zorganizowała spotkanie integracyjne dla seniorów i mieszkających tam uchodźców wojennych z Ukrainy, dla uczestników przygotowano ze środków dotacji poczęstunek. Odbyło się wspólne śpiewanie, wystąpił chór w którym występują osoby biorące udział w projekcie. Spotkanie odbyło się w Parafii Prawosławnej św. Włodzimierza w Krynicy - Zdroju.

 

     

 

Inicjatywa IX Krynica – Zdrój: grupa zorganizowała wyjazd na górę Jawor, środki z dotacji wydatkowano na zakup produktów na poczęstunek dla uczestników. Spotkanie miało charakter integracyjny, wzięli w nim udział seniorzy i ich rodziny, także uchodźcy wojenni z Ukrainy, mieszkający czasowo w Krynicy – Zdroju.

 

    

 

projekt „Aktywizacja i wsparcie seniorów w gminach Krynica – Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie” realizowanym przez: Stowarzyszenie Pogranicza.     Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Copyright © 2020 Aktywni Seniorzy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kreacja: Agencja DM