Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2024  |  Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek
aktywni seniorzy
Slider

o Projekcie

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę edukacji i wsparcia osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w gminach: Krynica - Zdrój, Uście Gorlickie, Ropa.  Grupą docelową są osoby w wieku senioralnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w małych miejscowościach. Osoby te mają ograniczony dostęp do edukacji i kultury oraz potrzebują pomocy w sytuacjach trudnych. Udzieliliśmy wsparcia tej grupie przez organizację zajęć edukacyjnych inicjujących aktywność: spotkań integracyjnych, wykładów i warsztatów dotyczących tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań seniorów, poznawania nowych technologii i sposobów komunikowania się, wolontariatu i wzajemnego wsparcia. Ważnym elementem projektu było przygotowanie uczestników do inicjowania i realizacji własnych pomysłów na aktywizację, stąd w projekcie zrealizowane zostały inicjatywy społeczne przez seniorów w swoich miejscach zamieszkania. Realizacja zadania jest komplementarna z działaniami podejmowanymi przez ośrodki pomocy społecznej, które dotyczą wsparcia materialnego tych osób.

Rekrutacja uczestników

Nabór uczestników przeprowadzony został przez zaproszenie do uczestnictwa w projekcie konkretnych znanych nam osób oraz przez indywidualne zgłoszenia. Zostały zamieszczone ogłoszenia w lokalnych parafiach, rozwieszono plakatów na tablicach ogłoszeń, informacje zamieszczone na stronie wnioskodawcy. Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie w oparciu o udostępniony na stronie www oraz tablicach ogłoszeń regulamin. Uczestnictwo w projekcie będzie obwarowane spełnieniem co najmniej jednego z kryteriów: czasowej samotności z powodu wyjazdu członka rodziny, utraty bliskiej osoby w rodzinie, pozostawania w leczeniu z powodu przewlekłej choroby, sytuacja zdrowotna po przejściu Covid -19, ograniczenia kontaktów ze środowiskiem z uwagi na pandemię, brak dostępu do informacji (telefonu, Internetu). Sytuacja kandydatów była weryfikowana przed zakwalifikowaniem do projektu przez zespół realizatorów. Warunki uczestnictwa uwzględniać będą czynniki losowe i zdrowotne osób w wieku powyżej 60 lat, które mogą uniemożliwić wzięcie przez beneficjenta udziału we wszystkich zajęciach. Powstała lista rezerwowa, która umożliwia wzięcie udziału w zajęciach dodatkowej liczbie osób, w przypadku, gdy któryś z beneficjentów nie będzie mógł uczestniczyć z przyczyn losowych w projekcie. Lista rezerwowa tworzona będzie według kolejności zgłoszeń.

pliki do pobrania

https://stowpogranicza.ropa.iap.pl/pl/3182/0/rekrutacja-uczestnikow.html

 

 

projekt „Aktywizacja i wsparcie seniorów w gminach Krynica – Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie” realizowanym przez: Stowarzyszenie Pogranicza . Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Copyright © 2020 Aktywni Seniorzy.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kreacja: Agencja DM